This website uses cookies. More information Do not show this message
Global Maritime Recruitment

Technisch Coördinator Marineschepen

Discipline: Shipbuilding
Branch: Shipbuilding and repair
Location:Den Helder + Harlingen
Workweek:40 hour
Jobs ID:#1914

Technisch Coördinator Marineschepen

Voor Directie Materiele Instandhouding (DMI) zoekt U-People tot minimaal januari 2022 een technisch Coordinator schepen t.b.v. modificaties, nieuwbouw en onderhoud van interessante vaartuigen van de Koninklijke Marine.

Function

Coördineert de uitvoering van onderhouds- en/of nieuwbouwactiviteiten op locatie door:

 • op te treden als eerste aanspreekpunt voor de klant op de locatie van aan hem toegewezen onderhouds- en/of nieuwbouwactiviteiten;
 • het initiëren en bevorderen van de communicatie tussen alle bij het onderhoud betrokken partijen en te bemiddelen in conflictsituaties;
 • het gedurende de uitvoeringsfase bewaken van de projectvoortgang, juistheid van start- en gereedheidsdatums en gewenste kwaliteit tegen de afgesproken kosten;
 • zorg te dragen voor een juiste afstemming van de werkzaamheden zowel intern (CZSK/DMI) als extern (overige Defensie organisaties, particuliere opdrachtgevers) en particuliere onderaannemers;
 • het stellen van prioriteiten en het ondernemen van actie, die naar zijn inzicht benodigd zijn, om de voortgang te waarborgen;
 • toe te zien op de naleving van de geldende voorschriften in het kader van de veiligheid-, ARBO-, en milieuregelgeving op de onderhoudslocatie door het periodiek lopen van veiligheidsrondes, het verstrekken van veiligwerkvergunningen en op te treden bij grote overtredingen van de regelgeving.

Adviseert en assisteert bij de voorbereiding van uit te voeren en de evaluatie van uitgevoerd onderhoud en/of nieuwbouwactiviteiten door:

 • het op basis van zijn expertise leveren van informatie voor de totstandkoming van het projectmanagementplan, de concept reparatielijsten (SOL/ASOL) en/of offertes, aanvullingen op het ARBO-objectplan, de voorbereiding van de survey, het initiëren van de technische survey, het opstellen van de mijlpalenplanning en de netwerkplanning;
 • de administratieve survey van het projectteam te coördineren en uit te voeren, met als product een definitieve concept reparatielijst;
 • het bewaken van de restpunten en/of proeftochtpunten na het afsluiten van (deel)projecten.

Adviseert gevraagd en ongevraagd inzake het onderhouds- en/of nieuwbouwproces en daaraan gerelateerde ARBO/BV en milieuregelgeving door:

 • het gestructureerd vergaren en analyseren van informatie in relatie tot orderacceptatie, (integrale) planning, prioriteitstelling, technische en economische haalbaarheid, capaciteitsinzet, werkmethode en middelen.

Requirements

 • Minimaal mbo niveau 4 richting werktuigbouwkunde, scheepswerktuigbouw of elektrotechniek
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met scheepssystemen.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het werken met projectteams in een technische omgeving.
 • Prince 2 of IPMA D certificaat.

Company

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Instandhoudingsgroep (IG) Klein Boven Water (KBW), bij de Afdeling Maritieme Instandhouding van de Directie Materiële Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten. De IG is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van de KBW eenheden (Hydrografisch Opnemingsvaartuigen (HOV), Ondersteuningsvaartuig, Mercuur en kleiner eenheden). De IG heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten de volgende twee doelstellingen. Ten eerste het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de wapensystemen die tot de instandhoudinggroep behoren op grond van de AGCDS. Ten tweede het effectueren van overige opgedragen instandhoudingactiviteiten op grond van de AGCDS.

Offer

 • Zeer uitdagende projecten bij het marinebedrijf op locatie Den Helder en Harlingen.
 • Diversiteit in projecten o.a. modifcaties en onderhoud van interessante vaartuigen van de koninklijke marine.
 • Goede voorwaarden en indien nodig tijdelijke huisvesting in de buurt van Den Helder.

More information

Interesse in deze functie? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton! Mocht jij voorafgaand je sollicitatie nog een vraag hebben, neem dan contact op met Joost Wenteler via 088-6262 805 Mailen kan ook naar joost@upeople.nl

More information
×

Ask a question

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.