Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Global Maritime Recruitment

Jachtbouw

Superjachtbouw:
2019 was weer een goed jaar voor de superjachtbouw. Over 2019 genereerden de superjachtbouwers in Nederland een omzet van €1,33 miljard. In 2018 was dit €1,16 miljard. In 2019 stonden er 75 projecten op stapel in Nederland, goed voor een tweede plek wereldwijd. De werkgelegenheid in de sector is gegroeid en bedraagt nu in 3.310 werkzame personen (directe werkgelegenheid). Een stijging ten opzichte van 2018 (3.210). Dit betreft werkgelegenheid bij de werven zelf, werkgelegenheid bij toeleveranciers wordt toegerekend aan de sector maritieme toeleveranciers. Een zich nog steeds voortzettende trend is de schaalvergroting van superjachten. Dit stelt steeds hogere eisen aan de faciliteiten (en vaarwegen) van de werven waar deze jachten gebouwd worden. Een groeisegment in deze industrie zijn de uitvoerige refits. Nieuwe eigenaren laten jachten (bijna volledig) aanpassen aan eigen wensen. Zo ondergingen in Nederland tussen 2017 en 2019 64 superjachten een (complete) refit.

Kleine jachtbouw en watersportindustrie:
De omzet van de sector (exclusief grote jachtbouw) bedroeg in 2019 afgerond €4,4 miljard. Dit is vrijwel gelijk aan een stijging van bijna €300 miljoen t.o.v. 2018. De toegevoegde waarde van de sector jachtbouw/watersportindustrie is licht gedaald, bedroeg deze in 2018 nog €1.040 miljoen in 2019 was dit gedaald tot €1.020 miljoen. Daarnaast is de werkgelegenheid in de sector licht gestegen naar 13.000 werkzame personen (in 2018 nog 12.900 werkzame personen).

Impact CIVID-19 op de jachtbouw:
Naar opgave van marktkenners lijkt het vooral het middensegment te gaan treffen. Kopers op de markt voor (tweedehands) jachten in de grootste categorie, jachten van meer dan 60 meter, blijven over het algemeen in de positie om een jacht te kopen. Daarnaast kan de refit markt een deel van de weggevallen omzet opvangen.