Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Global Maritime Recruitment

Maritieme Toeleveranciers

Maritieme toeleveranciers:
Maritieme toeleveranciers zijn bedrijven die producten of (technische) diensten toeleveren aan de maritieme sector in den brede. Afnemers zijn bijvoorbeeld werven, rederijen en maritiem dienstverleners. De producten die geleverd worden variëren van elektrotechnische en werktuigkundige installaties tot coatings en interieurbouw. De diensten variëren van ingenieursdiensten en onderhoudsdiensten tot projectmanagement of veiligheidsanalyses. Gemeten in maritieme werkgelegenheid en omzet vertegenwoordigen deze bedrijven het overgrote deel van de sector. Van deze 660 bedrijven die actief zijn als maritieme toeleverancier werkt een deel volledig voor het maritieme cluster. Een substantieel deel van de bedrijven is zowel binnen als buiten de sector actief. De maritieme toeleveranciers boden in 2019 werk aan 19.780 mensen. De omzet bedroeg in 2019 € 8,3 miljard (2018: ook €8,2 miljard). De export is in deze sector uitermate belangrijk. De exportwaarde van goederen wordt geschat op €3,3 miljard in 2019.

Impact COVID-19 op Maritieme toeleveranciers:
De maritieme toeleveranciers zijn verbonden met een groot aantal andere sectoren binnen het maritiem cluster. Daarmee hangt het functioneren van de sector samen met hoe het in die sectoren gaat. Uit de gesprekken gevoerd voor deze monitor, maar ook impactschattingen van derden, lijken ook deze sectoren getroffen te zijn. Orders worden uitgesteld en zeker tijdens de eerste maanden van de Covid-crisis hebben bedrijven veel last gehad van supply chain disruptie door stilliggende fabrieken in andere landen of problemen om goederen naar Nederland of het buitenland te krijgen. In de monitor van volgend jaar verwachten wij de impact ook cijfermatig te kunnen duiden.