Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Global Maritime Recruitment

Offshore

Offshore:
De Nederlandse offshore sector opereert al enige jaren in een lastige markt. De sector heeft te maken met lage energieprijzen (olie en gas), afnemende exploratie op de Noordzee en prijsdruk in zowel de markt voor olie en gas als de markt voor hernieuwbare energie (aanleg windparken). Het jaar 2019 wordt door de IRO in haar jaarverslag omschreven als een jaar waarin voorzichtig optimisme rondom investeringen in olie, gas, wind maar ook de afvang van CO2 en recycling van boorplatforms gecombineerd werd met de uitwerking van onverwachte gebeurtenissen zoals een verdere daling van de olieprijs. De spotprijs van een vat ruwe olie (Brent) schommelde in 2019 tussen de USD 59 en USD 71 per vat met een jaargemiddelde van 64 USD. Dit is lager dan een jaar eerder (2018: gemiddeld USD 71). Exploratie van nieuwe gasvelden op de Noordzee blijft een uitdaging door het uitblijven van een aangekondigde investeringsaftrek. Een blik op de cijfers laat zien dat er sprake is van een minieme daling van de omzet in de sector (2019: €10,03 miljard). De toegevoegde waarde is gedaald met ongeveer €150 miljoen en bedraagt nu (2019) €3,5 miljard (daling van 4%). De sector maakt een transitie door waarin activiteiten op het gebied van renewables steeds belangrijker worden. Vooral offshore wind is voor de Nederlandse offshore sector een belangrijke groeimarkt. Hoewel deze markt zich kenmerkt door een volatiel karakter en margedruk (om parken zo goedkoop mogelijk aan te kunnen leggen) is de markt door de lange termijn horizon interessant voor de sector. In 2019 stonden er windmolens in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW). In 2023 staat er voor minimaal 4,5 GW vermogen aan windmolens op zee.

Impact CIVID-19 op de Offshore sector:
Ook op de offshore sector heeft de coronacrisis grote invloed, de cijfers over 2020 zullen beduidend anders zijn. De forse daling van de olieprijs als gevolg van de vraaguitval (waarbij voor het eerst in de geschiedenis negatieve prijzen op de spotmarkt genoteerd werden) zal uitwerking hebben op de sector. Orderboeken raken langzaam leeg en investeringen in (fossiele) energie worden uitgesteld of afgesteld. De windenergie sector loopt wel gewoon door. Ook had de sector te maken met praktische beperkingen tijdens onderhoud en installatie van windparken.